Programma

09:00 - 09:45Ontvangst

Ontvangst deelnemers, registratie en koffie

09:45 - 10:00Opening

Dagvoorzitter Jeannette Paul verbindt de praktijk van de arbo- en veiligheidsprofessionals met de nieuwe en inspirerende inzichten van de sprekers en workshops.

10:00 - 10:30Plenair

Zo komen we uit de risicoparadox
De gemeente Alphen aan den Rijn onderkende bij de aanbesteding van de hijsklus de veiligheidsrisico's wel degelijk. Maar wat deed men ermee? Als we de huidige VUCA wereld om ons heen beschouwen is er steeds meer Volatiliteit, Onzekerheid (Uncertainty), Complexiteit en Ambiguïteit.

Risicomanagement is meer dan ooit noodzakelijk. Maar klassiek risicomanagement voldoet niet meer in deze tijd. Voorspelbaarheid en maakbaarheid zijn ingeruild voor onzekerheid en wendbaarheid. Er zit een gapend gat tussen de risicoanalyse op papier en het managen van risico's in de praktijk. De risicoparadox is het resultaat. Het risicomanagement moet om. Martin legt –aan de hand van voorbeelden- de link tussen theorie en de toepassing in de praktijk.

Martin van Staveren - Risico-expert VSRM

10:30 - 11:00Plenair

Risicomanagement door optimaal samenwerken
Op het gebied van veiligheid kunnen we van de luchtvaart veel leren. Onderzoek naar vliegrampen wijst uit dat menselijke factoren vaak een grote rol spelen. Het programma Crew Resource Management (CRM), verbeterde de communicatie in de cockpit, de prestaties én de veiligheid. Dat spaarde inmiddels veel mensenlevens. Intussen wordt CRM ook toegepast in andere hoog kritische werkomgevingen.

Vanuit zijn achtergrond als vlieger op de Apache gevechtshelikopter, als ongevals-chirurg en als traumahelikopter-arts laat Marck zien dat je het werken met protocollen en gestandaardiseerde processen kunt toepassen net als in de cockpit van een militair vliegtuig in een crisissituatie.

Alleen maar compliant zijn aan protocollen is niet genoeg. Gestructureerd praten en samenwerken, briefings en checklists zijn cruciaal bij effectief risicomanagement en veilig werken. Net als de plicht om kritiek te geven en te ontvangen. Teamleden moeten zich realiseren dat zij op elkaar zijn aangewezen, dat zij samen bezig zijn met het verkleinen en beheersen van risico's. Alleen zo vermindert u de kans op incidenten door falende samenwerking en optimaliseert u risicomanagement in uw organisatie.

Marck Haerkens - chirurg, traumatoloog, helikopterpiloot

11:00 - 11:30Pauze

Pauze

11:30 - 12:00Plenair

Risico nemen en verzekeren
Ons klimaat wordt extremer en minder voorspelbaar. Vorig jaar vielen er hagelstenen als tennisballen. Miljoenen euro’s schade. Hagelbuien, overstromingen, ze komen steeds meer voor. Bedrijven kunnen volop investeren in het beheersen van deze risico's en hun complete bedrijfsvoering daarop inrichten. Maar hoe bepaal je hoe ver je daarbij gaat? Wat kan de verzekeraar eisen om het veilig te houden? En.., welke les leer je hieruit als veiligheidskundige?

Dorien Rookmaker laat aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden zien hoe de verzekeringswereld omgaat met het evenwicht tussen risico nemen en een verantwoorde bedrijfsvoering. U gaat naar huis met de nieuwste inzichten op het gebied van beheersing van risico’s met een zeer groot gevolg bij optreden maar een kleine kans van optreden Na afloop weet u beter of voorkomen werkelijk beter is dan genezen en bent u geïnspireerd!

Dorien Rookmaker - Chief Risk Officer Nationale Nederlanden

12:00 - 12:30Plenair

Menselijke fouten bestaan niet
"Menselijk fouten zijn meestal de oorzaak van ongelukken". Deze stelling loopt als een rode draad door de veiligheidskunde. Maar is totaal niet relevant. Een menselijke fout en onveilig gedrag zijn niet meer dan een oordeel van de beoordelaar. De focus op het sturen van (on)veilig gedrag is een illusie. Het gaat om het begrijpen van de interactie tussen gedrag en de componenten in de werkomgeving. Gedrag komt immers voort uit de prikkels in die werkomgeving!

Cees Jan Meeuwis verdiepte zich in Safety-II en ontwikkelde een provocerende en innovatieve kijk op veiligheid en risicomanagement. Niet het bepalen van de grenzen van de 'feilbare mens', maar het begrijpen van het gedrag in de situatie waarin dit zich voordoet staat hierbij centraal.
Met heldere voorbeelden laat Cees Jan zien dat het label 'menselijke fout' een subjectieve keuze is en niet de oorzaak van ongevallen kan zijn. Het Safety-II paradigma gaat uit van een totaal andere werkelijkheid wat leidt tot nieuwe innovatieve inzichten over veiligheid en reacties of falen.

Cees Jan Meeuwis - zelfstandig adviseur

12:30 - 13:30Lunch

Lunch

13:30 - 14:30Workshopronde 1

U maakt een keuze uit 1 van de 4 workshops in deze ronde.

1.1 Praktijkcasus: High-5 voor veiligheid - Barbara Janssen
1.3 Risicomanagement bij uitbesteden - Susan van Hes
1.4 Risicomanagement en machineveiligheid - Nick de With

14:30 - 15:00Theepauze

Theepauze

15:00 - 16:00Wokshopronde 2

U maakt een keuze uit 1 van de 4 workshops in deze ronde.

2.1 Bedrijfsnoodorganisatie: van preventie naar incidentmanagement - Kees Kappetijn
2.2 Praktijkcasus Bluewater: Synergie tussen kwaliteit en veiligheid - Gijsbert Portheine
2.4 "Embrace uncertainty, act with confidence" - Peter Paul Leutscher

16:00 - 17:00Borrel

Afsluitende borrel

 

       Schrijf nu in! >>

Waarom deelnemen

Tijdens deze inspirerende dag leert u samen met collega veiligheidsprofessionals alles over de laatste ontwikkelingen onder het thema: Van onzekere veiligheid naar veilige onzekerheid.

Een keur van sprekers onder leiding van Jeannette Paul laat zien welke insprirerende inzichten voor de praktijk van nu belangrijk zijn.

PE-punten

1 punt voor A&O / AH en VK

Lid van de NVVK, NVVA of BA&O?

U neemt met korting deel aan dit congres.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.