Workshops


Ronde 2
15:00 - 16:00

2.1 Bedrijfsnoodorganisatie: van preventie naar noodmanagement

Veel organisaties besteden veel aandacht aan preventie, maar laten het incidentmanagement een beetje liggen. Zij zijn zich nauwelijks bewust van de echte bedreigingen en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het bedrijf. Zij hebben immers een BHV en de MT-vergaderkamer als crisisruimte! Met zo'n instelling doet een organisatie zich te kort en flink ook.

Organisaties moeten voorbereid zijn op verstoringen en op calamiteiten, ongeacht de aard van de organisatie en ongeacht de oorzaak van die verstoringen. Kees Kappetijn vertelt over de do’s en don’ts rond de inrichting van bedrijfsnoodorganisaties aan de hand van voorbeelden uit zijn praktijk, van de basisschool van zijn kinderen die bij de Tripoli-vliegramp betrokken raakte, tot hoog risico-bedrijven in de BRZO en KEW-categorie. Hij vertelt op welke vier driver-vragen uw organisatie een antwoord moet formuleren om tot de juiste aanpak en bedrijfsnoodorganisatie te komen. Pas dan weet u wat en wie u nodig heeft voor het geval er iets mis gaat.

Kees Kappetijn - zelfstandig veiligheidsadviseur

 

Ronde 2
15:00 - 16:00

2.2 Praktijkcase Bluewater: synergie tussen kwaliteit en veiligheid

Toenadering tussen kwaliteit en risicobeheersing kan helpen om ambitieuze organisatiedoelstellingen te realiseren. Kwaliteit is een manier om controle te krijgen op het proces waarmee de bedrijfsdoelen gerealiseerd worden. En met risicobeheersing is iedereen dagelijks bezig, helaas vaak op een eigen eilandje. Als u op bedrijfsniveau de verbanden tussen al die activiteiten in beeld brengt, doet u aan Enterprise Risk Management. Hoe werkt dat in de praktijk?

Offshorebedrijf Bluewater gebruikt 'industry best practice' methoden om de meest kritische, risicovolle processtappen te beheersen. De afdeling HSEQ helpt bestuurders om in de gaten te houden of hiermee alle belangrijke risico’s wel geadresseerd worden. Het heeft immers geen zin het slot op je voordeur te verbeteren als je achterdeur open staat.

Gijsbert laat zien hoe bij Bluewater kwaliteit en risico elkaar in dagelijkse hectiek scherp in de gaten houden. Risicobeheersing is niet alleen iets operationeels voor de werkvloer, maar krijgt ook een strategisch belang. U hoort hoe Bluewater op een vernieuwende manier kwaliteitsmanagement en risicomanagement bijeenbrengt. U ziet hoe u dat in de praktijk zelf kunt toepassen en wat dit oplevert vanuit risicomanagement en veiligheid.

Gijsberth Porteine - Consultant Engeneer HSEQ Bluewater

Ronde 2
15:00 - 16:00

2.4 Embrace uncertainty, act with confidence

U neemt van uw vader een fabriek van industriële mixers en pompen over. U ontslaat direct 60 procent van de topmanagers en vervolgens draagt u zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid over aan het personeel. Dat deed Ricardo Semler, directeur van de Braziliaanse Semco Group. Het resultaat: een enorme groei in omzet en uiterst laag personeelsverloop en ziekteverzuim. Maar wat betekent dat voor de veiligheid in een bedrijf? Chaos? Grote onzekerheid? Of juist niet?

Kenmerkend in de aanpak van Semler is de verschuiving van 'Command & Control' via 'Trust & Engage' naar volledige zelfsturing en zelfmanagement. Peter Paul Leutscher legt de basisprincipes van de Semco-stijl uit. Hij laat zien hoe dit concept ook in high risk organisaties werkt: een benadering gebaseerd op vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. Een zelfsturend team presteert beter, juist op het gebied van veilige onzekerheid. Hoe dat komt?

U hoort wat er nodig is om deze benadering in gang te zetten. Welke randvoorwaarden organisaties moeten omarmen om het autonoom gedrag van elk individu op te starten. En wat dit u als professional oplevert bij de aanpak van veilige onzekerheid in uw organisatie.

Peter Paul Leutscher - partner RedZebra

 

 

 

Schrijf nu in ! >>

 

 

 

Lid van de NVVK, NVVA of BA&O?

U neemt met korting deel aan dit congres.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.